Wedding Minis
Wedding Minis

2 inch minis

Mini Ring with Flowers
Mini Ring with Flowers

2 inch minis

Mini Bride and Groom Hearts
Mini Bride and Groom Hearts

2 inch minis

Mini Cake with Single Script Ini
Mini Cake with Single Script Ini

2 inch minis

Mini Bride Dress
Mini Bride Dress

2 inch minis

Mini Cake with Swirls & Flower
Mini Cake with Swirls & Flower

2 inch minis

Mini Rectangle with Single Initial
Mini Rectangle with Single Initial

2 inch minis

Mini Hearts Simply Frosted
Mini Hearts Simply Frosted

2 inch minis

Mini Hearts with Roses
Mini Hearts with Roses

2 inch minis

Mini Love Birds
Mini Love Birds

2 inch minis